lstniejemy od 2003 roku, świadcząc usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa ekonomiczno - finansowego, organizacji i zarządzania, pośrednictwa biznesowego (matchmaking) oraz popularyzacji osiągnięć nauki, kultury i biznesu.

Właścicielami Asset-Trading Spółka z o.o. są osoby fizyczne. Brak w strukturze własnościowej podmiotu z sektora bankowego jest gwarancją całkowitej niezależności prowadzonych przez Spółkę działań. Tworzący firmę eksperci, posiadający solidne przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w znanych instytucjach finansowych, gwarantują szerokiej rzeszy Klientów najwyższą jakość usług doradczych. Swoje usługi świadczymy dla szerokiego przekroju polskich firm, od małych, kilku­ osobowych zakładów, do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, współpracując nie tylko z klientami z Warszawy i województwa mazowieckiego, ale także z innych rejonów Polski. W ramach strategii rozwoju nasze usługi oferujemy również firmom i instytucjom z krajów Unii Europejskiej, a także z krajów pozaeuropejskich. Swoją działalność opieramy w głównej mierze na wysoko wykwalifikowanych specjalistach i osobach współpracujących, zatrudnianych wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych. Tym samym potencjał firmy może być elastycznie dostosowywany do istniejących potrzeb.

Od roku 2008, jako Członek Dyplomatyczny (Diplomatic Member) międzynarodowego stowarzyszenia non-profit Global Alliance of International Advancement z siedzibą w Nowym Jorku, szczególną wagę przykładamy do projektów pomocowych, powstających pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Część naszej składki członkowskiej przeznaczamy na walkę z plagą AIDS w krajach Afryki oraz budowę ośrodków zdrowia w Krajach Trzeciego Świata. Członkowie naszej firmy wymieniani są regularnie w publikacjach International Who's Who Historical Society z siedzibą w Waszyngtonie oraz Madison Who's Who z siedzibą w Nowym Jorku. Dobrze doradzając producentom i dystrybutorom kawy, już w 2005 roku zostaliśmy uhonorowani członkostwem w Speciality Coffee Association of Europe, z siedzibą w Londynie.

Od chwili powstania naszą działalność prowadzimy w oparciu o cztery fundamentalne zasady:
KOMFORT WSPÓŁPRACY sukces naszych Klientów jest również naszym sukcesem. Naszą dewizą jest pełna współpraca z Klientem, skuteczność w działaniu, a przede wszystkim szybkość realizacji powierzonych zleceń. Dlatego każde zlecenie traktujemy indywidualnie, pragnąc w najwyższym stopniu spełnić oczekiwania Klienta. Staramy się, aby współpraca z nami była dla Klientów maksymalnie komfortowa. W naszą pracę wkładamy nie tylko profesjonalną wiedzę i doświadczenie, lecz również serce. Dzięki temu nasi Klienci chętnie do nas wracają.
UCZCIWOŚĆ w naszej codziennej pracy zawsze staramy się postępować uczciwie i zgodnie z zasadami sztuki.
RZETELNOŚĆ rygorystycznie przestrzegamy zasad etyki zawodowej, co dla naszych Klientów stanowi gwarancję rzetelności i bezpieczeństwa współpracy.
PROFESJONALIZM oferujemy profesjonalną realizację przyjętych zleceń na bardzo korzystnych warunkach. Cechuje nas wysoka skuteczność i szybkość w działaniu, punktualność i słowność. Zapewniamy też - w ramach prowadzonych zleceń - bezpłatne usługi dodatkowe. Ze strony dotychczasowych Klientów nie mieliśmy do tej pory żadnych reklamacji, a wprost przeciwnie - powierzono nam kolejne zlecenia.

Na podstawie zawartych umów współpracujemy z największymi instytucjami finansowymi działającymi na terenie Polski, oferując kredyty dla klientów indywidualnych oraz kredyty dla firm, a także umowy leasingu i unikatowe instrumenty inwestycyjne. Towarzyszymy Ci od momentu wyboru oferty do finalizacji umowy z bankiem. Dopełniamy za Ciebie wszystkich formalności!

Klientom indywidualnym oferujemy całą gamę kredytów na różne cele negocjując najlepsze warunki.

  • Pożyczki gotówkowe – gotówka na dowolny cel od ręki…!
  • Kredyty konsolidacyjne – gubisz się w terminach rat różnych kredytów..?! Połącz kredyty w jeden i zacznij płacić mniej!
  • Kredyty hipoteczne – pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę odpowiadającą Twoim potrzebom i możliwościom finansowym.
  • Kredyty samochodowe – na zakup samochodów zarówno nowych, jak i używanych!
  • Inwestycje – produkty strukturyzowane, regularne oszczędzanie, fundusze inwestycyjne

Firmom oferujemy szeroką gamę produktów finansujących bieżącą i inwestycyjną działalność gospodarczą.

  • Kredyty na Start – dostępny od momentu rejestracji działalności!
  • Kredyty odnawialne – odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty przyznanego limitu!
  • Kredyty inwestycyjne – dla firm chcących zakupić, rozbudować lub modernizować swój majątek trwały.
  • Konsolidacja kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w różnych bankach!
  • Leasing – operacyjny, finansowy; leasing nieruchomości!


Analizy i strategie biznesowe

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorcach stosowanie nowoczesnych rozwiązań w sferze zarządzania, marketingu i finansów. Czasy, gdy właściciel lub dyrektor firmy był w stanie realizować całość procesu planowania i zarządzania jednoosobowo, bazując wyłącznie na własnej wiedzy, doświadczeniu i intuicji, minęły bezpowrotnie.

Coraz częściej nawet niewielkie podmioty gospodarcze decydują się na zatrudnienie zewnętrznych konsultantów, których zadaniem jest np. opracowanie i wdrożenie strategicznego planu rozwoju, przeprowadzenie restrukturyzacji lub choćby tylko pomoc przy odpowiedniej realizacji danego projektu. Skorzystanie z takiej możliwości niesie za sobą szereg wymiernych finansowo korzyści. Powierzenie określonych zadań zewnętrznym konsultantom jest również tańsze niż utrzymywanie własnych służb, bardziej efektywne, a przy tym gwarantuje pełen obiektywizm oceny sytuacji.

Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy między innymi od jakości zarządzania i skuteczności kadry menedżerskiej. W wielu przypadkach problemy z jakimi borykają się firmy są pochodną błędów powstałych w sferze zarządzania. Oferujemy naszą pomoc w zakresie restrukturyzacji firmy, poprawy jej płynności finansowej oraz optymalizacji / redukcji kosztów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Oferujemy Państwu organizację prowadzenie przedstawicielstw handlowych i oddziałów firm, zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. W ramach przyjętego zlecenia, zapewniamy organizację wyposażenia biura oraz uruchomienie i prowadzenie działalności handlowej. Organizujemy zarówno skromne 1-2 osobowe placówki, jak też rozbudowane w formie spółek - córek.

Wiele przedsiębiorstw na skutek zmiany uwarunkowań gospodarczych ma problemy z terminową obsługą zawartych wcześniej umów kredytowych czy leasingowych. Oferujemy im naszą pomoc w zakresie renegocjacji tych umów z bankami i firmami leasingowymi, w tym pomoc w dostosowaniu harmonogramów spłat do aktualnych możliwości finansowych.

Oferujemy również pomoc dla przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. Podejmiemy wszechstronne negocjacje z wierzycielami. Gdyby złożenie wniosku upadłościowego okazało się rzeczywiście konieczne, pomożemy w przeprowadzeniu wszelkich for­malności oraz będziemy służyli radą i pomocą w trakcie trwania postępowania.

Matchmaking międzynarodowy

Jeszcze nie tak dawno pojęcie matchmakingu odnosiło się wyłącznie do działalności biur matrymonialnych.

Dziś pojęcie to na trwałe weszło do słownika biznesu i oznacza spotkanie osób z różnych branż, grup lub organizacji celem wymiany informacji dotyczących projektów oraz znalezienia partnera do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W naszych działaniach określenie to używane jest dla zobrazowania spotkań, wizyt i prezentacji, mających zainicjować współpracę biznesową.

Hołdujemy zasadzie podejmowania celowych działań stanowiących istotne wsparcie przy wdrażaniu planów i inicjatyw naszych Klientów, niezależnie od tego, czy reprezentują sektor produkcji, handlu czy usług.

Na zlecenie przeprowadzamy także szczegółowe rozpoznanie potrzeb i możliwości współpracy z firmami zagranicznymi, podejmując działania na rzecz wzrostu gospodarczego polskich przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność okołobiznesową. Firmom zagranicznym oferujemy pełnowymiarowe rozpoznanie rynku polskiego, wyszukanie potencjalnych partnerów, stworzenie sieci sprzedaży oraz wszelką pomoc przy wchodzeniu na polski rynek.

Nasza ustuga rozszerzona bywa często o negocjowanie umów handlowych, pozyskanie kontraktu lub doprowadzenie kontrahenta.

Zwyczajowym wynagrodzeniem w takich przypadkach jest tzw. success-fee i prowizja handlowa.

Marketing, Reklama i Public Relations

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych Klientów, oferujemy kompleksowe usługi marketingowe. Po dogłębnym zapoznaniu się ze złożonym spektrum potrzeb (audyt marketingowy) i wnikliwej analizie rynku oraz firm konkurencyjnych, przystępujemy do opracowania planu marketingowego odpowiedniego dla firmy Klienta i jej od­biorców. Wiedząc, że jedynie profesjonalnie przygotowane plany marketingowe przynoszą zamierzony efekt, oddajemy do dyspozycji Klienta zespoły doświadczonych specjalistów, które przygotowują, a następnie nadzorują wdrażanie planu marketingowego. lch dziatania prowadzone są w obrębie następujących zagadnień:

Doradztwo strategiczne
Opracowujemy strategię przedsiębiorstwa według zasad zarządzania marketingowego, poddając weryfikacji istniejące strategie rozwoju. Przeprowadzamy analizy studialne firmy, badając jej pozycję w sektorze i kluczowe kompetencje.

Doradztwo organizacyjne
Zajmujemy się projektowaniem i organizacją formalnych struktur, w tym pionów handlowego i marketingowego,mając na celu usprawnienie funkcjonowania firmy.

Doradztwo operacyjno-wdrożeniowe
Zarządzamy wdrożeniami projektów: działań marketingowych, funkcji i systemów marketingowych. Wspomagamy ustanawianie i rozwój komórek marketingu oraz budowę i rozwój ekip handlowych oraz innych formalnych struktur przedsiębiorstwa. Wdrażamy usprawnienia przepływu informacji i komunikacji w zespołach.

Doradztwo marketingowe i handlowe. Organizacja działań reklamowych i eventów. Public Relations.
Opracowujemy projekty narzędzi marketingowych. Projektujemy budżety realizacji, włączając w to planowanie funkcji (systemy kontroli marketingowej, plany wdrożeń, plany rozwoju komórki marketingu) marketingowego wsparcia sprzedaży. W ramach doradztwa handlowego planujemy rozwiązania i działamy na rzecz usprawnień funkcjonowania ekipy handlowej w sferach: maksymalizacji efektów pracy, organizacji pracy, przepływu informacji, systemów ocen pracy ekipy handlowej, a także organizacji pionu handlowego, projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych wynagrodzeń ekipy handlowej. Zapraszając najlepszych i doświadczonych trenerów i wykładowców, organizujemy i przeprowadzamy szkolenia i treningi dla ekip handlowych.

Posiadamy również bogatą bazę współpracujących z nami specjalistów z zakresu PR gotowych świadczyć na rzecz Państwa swe usługi. W zakresie reklamy i promocji ściśle współpracujemy z najlepszymi na rynku agencjami reklamowymi i eventowymi, gotowymi sprostać każdemu Państwa oczekiwaniu. Wszystko to, co proponujemy, dzieje się w ścisłej kooperacji z Państwem, a każdy kolejny krok podejmowany jest za Państwa akceptacją i w świadomości wyznaczonych wspólnie celów.

Rozwiązania IT dla biznesu

Nasz Dział IT wytwarza, wdraża i serwisuje zintegrowa­ne systemy informatyczne do kompleksowego zarządzania biznesowego i technicznego dla przedsiębiorstw oraz świadczy wysokiej jakości usługi doradcze z zakresu baz danych. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie klientom kompleksowych usług IT, począwszy od doradztwa przy wyborze technologii informatycznych, poprzez wdrożenia przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z partnerami a skończywszy na utrzymaniu i opiece informatycznej nad wdrożonymi systemami. Nasze usługi adresowane są zarówno do firm i instytucji wdrażających u siebie rozwiązania informatyczne, jak również do firm z branży IT chcących wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności we własnych projektach.

Główną dziedziną działalności Działu IT są bazy danych. Nasi informatycy posiadają specjalistyczą wiedzę z dziedziny administracji bazami danych, przede wszystkim ORACLE oraz Microsoft SQL Server, jak również dotyczącą baz mySQL oraz PosgreSQL. Nasi specjaliści zajmują się instalacją, administracją, strojeniem i konsultacjami w dziedzinie baz danych. Usługi obejmują zarówno nowe wdrożenia baz danych, jak również utrzymanie i tuning istniejących instalacji i aplikacji bazodanowych oraz tworzenie i programowanie baz danych.

Doskonałej znajomości systemów bazodanowych towarzyszy również znajomość platform serwerowych oraz systemów operacyjnych, z którymi bazy te współpracują. Posiadamy bardzo dobrą znajomość systemów serwerowych IBM klasy pSeries pracujących pod systemem operacyjnym AIX oraz Linux. Dodatkowo w zakresie naszych kompetencji znajdują się systemy oparte na architekturze i386 firm takich jak IBM, DELL i HP, pracujących pod kontrolą systemów Microsoft Windows lub Linux.

Nasza oferta obejmuje wybór systemów i technologii serwerowych, doradztwo przy wdrożeniach systemów serwerowych pracujących z bazami danych oraz systemów przechowywania danych (macierzy Fiber Channel, systemów backupów, itp.) różnych producentów, w zależności od wymagań aplikacji. Oferta obejmuje też wszystkie czynności związane z wdrożeniem systemu bazodanowego, czyli instalację, konfigurację i utrzymanie systemów serwerowych oraz systemów tworzenia kopii zapasowych niezbędnych do właściwego działania baz danych.

Nasi informatycy posiadają również duże doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Microsoft (Microsoft Windows 2000 Server oraz Microsoft Windows 2003 Server), co pozwala nam oferować usługi wdrożeniowe i doradcze w zakresie technologii Microsoft takie, jak usługi związane z systemem katalogowym Microsoft Active Directory oraz systemem pocztowym Microsoft Exchange Server.

W zakresie kompetencji Działu IT leży również administracja i obsługa systemów Linux w zakresie pracy sieciowej, czyli obsługi systemów pocztowych oraz serwerów www oraz pracy serwera Linux jako router/firewall.

Szczegółowy zakres prac, jak i warunki płatności za zlecone usługi są ustalane indywidualnie, co pozwala na precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb klienta.

ul. Józefa Piłsudskiego 11, 05-520 Konstancin-Jeziorna, PL

telefon: +48 22 717 44 45, +48 22 717 44 46, +48 22 290 88 11, +48 506 130 522
e-mail: asset-trading@asset-trading.pl
internet: www.asset-trading.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, N° 00000207169
Kapitał zakładowy: 1.000.000,oo PLN (250.000,oo EUR)

Tomasz Pierchała - Prezes Zarządu
Katarzyna Pierchała - Członek Zarządu

REGON: 015682663; NIP 123-104-30-79; VAT-UE PL1231043079
Codice Fiscale (Italia): 92080520536


telefon: +48 22 717 44 45, +48 22 717 44 46
e-mail: financial@asset-trading.pl

Asset-Trading Sp. z o.o./Financial Services informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Euro Bank SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Meritum Bank ICB SA, Bank Millennium SA, mBank SA / mBank Hipoteczny SA (Grupa BRE Bank SA), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, FM Bank PBP SA.

Asset-Trading Sp. z o.o./Financial Services uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań.

Stała współpraca

Via Ruggero Bonghi 11, 58100 Grosseto, IT
telefon: +39 331 503 0427
e-mail: ufficio@pierchala-consulting.com
internet: www.pierchala-consulting.com

Codice Fiscale: PRC TSZ 56R31 Z127Z     Partita IVA: IT01531450532

telefon: +48 690 327 573
e-mail: biuro@pierchala-consulting.com

REGON: 012944281     NIP: 527-113-49-27